Liên hệ

CÔNG TY TNHH NBT RENTAL

Địa chỉ: 119/1 đường 12, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP-HCM
Điện Thoại: 0873068687
Hotline: 0937 729 638 Anh Nghĩa
Email: nghialifton@gmail.com –  nghiathaicuong@yahoo.com