Xe nâng người làm việc trên cao 22m : Snorkel TB66J

Xe nâng người làm việc trên cao 22m : Snorkel TB66J

Xe nâng chữ S  tầm với lớn, bán kính làm việc lớn hạn chế phải di chuyển xe nhiều trong lúc làm việc Lồng nâng xoay 180 độ giúp dễ thao...

Xe nâng người làm việc trên cao 40m : GENIE – S125

Xe nâng người làm việc trên cao 40m : GENIE – S125

Dịch vụ bán cho thuê xe nâng người làm việc trên cao các tỉnh thành như: Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương Bắc Giang, Hải Dương Hải Phòng,...

Xe nâng người làm việc trên cao 40,5m : Snorkel – TB126

Xe nâng người làm việc trên cao 40,5m : Snorkel – TB126

Dịch vụ bán cho thuê xe nâng người làm việc trên cao các tỉnh thành như: Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương Bắc Giang, Hải Dương Hải Phòng,...

Xe nâng người làm việc trên cao 38m : Snorkel – TB120

Xe nâng người làm việc trên cao 38m : Snorkel – TB120

Dịch vụ bán cho thuê xe nâng người làm việc trên cao các tỉnh thành như: Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương Bắc Giang, Hải Dương Hải Phòng,...

Xe nâng người làm việc trên cao 38m : JLG – 120SXJ

Xe nâng người làm việc trên cao 38m : JLG – 120SXJ

Dịch vụ bán cho thuê xe nâng người làm việc trên cao các tỉnh thành như: Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương Bắc Giang, Hải Dương Hải...

Bán cho thuê xe nâng người làm việc trên cao 36m : JLG – 110SX

Bán cho thuê xe nâng người làm việc trên cao 36m : JLG – 110SX

Dịch vụ bán cho thuê xe nâng người làm việc trên cao các tỉnh thành như: Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương Bắc Giang, Hải Dương Hải Phòng,...

Xe nâng người làm việc trên cao 34m : GENIE-S105

Xe nâng người làm việc trên cao 34m : GENIE-S105

Dịch vụ bán cho thuê xe nâng người các tỉnh thành phía bắc Bắc Giang, Hải Dương Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng.. Cho thuê Xe nâng người làm...

Xe nâng người làm việc trên cao 32m : Snorkel-TB100

Xe nâng người làm việc trên cao 32m : Snorkel-TB100

Dịch vụ cho thuê, buôn bán xe nâng người làm việc trên cao 32m : Snorkel-TB100 toàn quốc. Với dịch vụ cho thuê giá rẻ cung cấp tại nhiều tỉnh...

Xe nâng người làm việc trên cao 28m : TEREX – RP86

Xe nâng người làm việc trên cao 28m : TEREX – RP86

Dịch vụ cho thuê, buôn bán xe nâng người làm việc trên cao 28m TEREX – RP86  toàn quốc. Với dịch vụ cho thuê giá rẻ cung cấp tại nhiều tỉnh...

Xe nâng người làm việc trên cao 28m : Snorkel - TB85

Xe nâng người làm việc trên cao 28m : Snorkel – TB85

  Dịch vụ cho thuê, buôn bán xe nâng người làm việc trên cao 28m Snorkel – TB85  toàn quốc. Với dịch vụ cho thuê giá rẻ cung cấp tại...